آموزش بستن کراوات گره ویندوسور

آموزش بستن کراوات گره ویندوسور

نحوه بستن گره کروات ویندوسور بر پیراهن مردانه

اولین نکته مشترک در آموزش بستن کراوات این مطلب است که همیشه ابتدا یقه پیراهن مردانه خود رو برگردانده سپس دگمه ابتدایی را ببندید .

تصویر 1 کراوات ویندوسور

دومین نکته مشترک در آموزش بستن کراوات تمام روش های گره زدن کراوات این مطلب هست که بدانید در بعضی مدل از گره های کراوات قسمت باریک ثابت و قسمت پهن حول آن دوران میکند و در بعضی دیگر از مدل ها بالعکس.

سومین نکته مشترک در گره زدن  کراوات این قانون طلایی است که نوک پهن  کراوات همیشه باید بروی سگک کمربند قرار گیرد اگر خیلی بالاتر یا پایین تر قرار گیرد شما گره را اشتباه زده اید .

1-ابتدا قسمت پهن کراوات را به صورت مورب از روی قسمت باریک عبور دهید .(یک حرف بسازید )

تصویر 2 کراوات ویندوسور

2-قسمت پهن کراوات را از بین حرف دور قسمت باریک دوران دهید. مطمئن شوید قسمت متحرک (قسمت پهن )کاملا صاف و دو خط در موازی و چسبیده. به یکدیگر قرار گیرند)

تصویر 3 کراوات ویندوسور

3-قسمت پهن کراوات را از زیر قسمت باریک عبور دهید.

تصویر 4 کراوات ویندوسور

4-حالا دوباره قسمت پهن کراوات را از بین حرف دور قسمت باریک دوران دهید. مطمئن شوید قسمت متحرک (قسمت پهن )کاملا صاف باشد.

تصویر 5 کراوات ویندوسور

5-حالا قسمت پهن کراوات را در دست گرفته. از روی گره اصلی که تاکنون ساخته اید به صورت افقی عبور دهید.

تصویر 6 کراوات ویندوسور

6-حالا قسمت پهن کراوات را که در دست دارید، از زیر قسمت ثابت(باریک) عبور داده و به صورت عمود بالا بیاورید.

تصویر 6 کراوات ویندوسور

7- حالا قسمت پهن کراوات را که به صورت عمودی ایستاده به آرامی از داخل حفره ایجاد شده عبور دهید. دقت کنید که در حین حرکت قسمت متحرک(پهن ) نپیچد. و (قسمت زیر آنرا بپوشانید)

تصویر 7 کراوات ویندوسور

8-اکنون قسمت پهن کراوات را به آرامی بکشید. و قسمت اصلی گره کراوات را با دو انگشت گرفته تا حرکت نکند. با جا به جایی قسمت پهن هم گره را سفت کنید. و هم ارتفاع آن را تنظیم کنید.

تصویر 8 کراوات ویندوسور

9-حالا یقه خود را به آرامی  بگردانید.تبریک میگم. شما یکی از اصلی ترین روش های گره زدن کراوات را یاد گرفتید.

تصویر 9 کراوات ویندوسور

نکته طلایی کراوات بر روی پیراهن مردانه

هیچ وقت گیره کراوات را فراموش نکنید بدون گیره کراوات تمام زحمات شما برباد میره!

محل قرارگیری گیره کراوات ازبالا مابین دگمه سوم و چهارم می باشد.

آموزش بستن کراوات بر روی پیراهن مردانه

دیدگاهتان را بنویسید