آموزش بستن گره کراوات اوناسیس

آموزش بستن گره کراوات اوناسیس

نحوه بستن گره کروات اوناسیس بر پیراهن مردانه

گره اوناسیس گره ای ساده است، ولی شاید باید از کلمه عجیب. یا معنا دار؛ استفاده کرد. چون به نظر گروه تحقیقات پیراهن مردانه ونکات گره ای است که فرد با استفاده از این گره کراوات می خواهد خود را فردی متمول با درجه اعتماد به نفس بالا حتی بشود گفت کاذب نشان دهد (البته جای تعجب هم ندارد چون مخترع آن تاجر معروف یونانی اوناسیس با یک ثروت افسانه ای بوده ) پس در انتخاب موقعیت استفاده از این گره دقت کنید.

1-ابتدا قسمت پهن کراوات را به صورت مورب از روی قسمت باریک عبور دهید .(یک حرف بسازید )

بستن گره اوناسیس

2- انتهای پهن را به سمت مخالف، از زیر انتهای باریک رد کنید.

آموزش گره کراوات

3- انتهای پهن کراوات، و آنرا از میان گره به شکل مستقسم رو به بالا ببرید.

آموزش بستن کراوات

4- اکنون انتهای پهن کراوات را از داخل گره ای که ایجاد شده عبور دهید. (یک گره درست شده آن را سفت کنید )

آموزش گره کراوات

5-حالا قسمت باریک کراوات را با یک انگشت نگه دارید تا حرکت نکند و قسمت پهن کراوات را به سمت راست بکشید تا کج شود. (نسبت به گره زا ویه پیدا کند.)

آموزش بستن گره اوناسیس

6-حالا با حفظ زاویه و به صورت کج قسمت پهن را از زیر حلقه ایجاد شده عبور دهید و به سمت مخالف ببرید به شکلی که روی کراوات را ببینید.

بستن کراوات

7-اکنون فقط قسمت پهن کراوات را که در دست دارید روی گره قرار دهید تا گره دیده نشود و گره را محکم کنید.

آموزش بستن کراوات

نکته : این گره با کروات های پهن و همینطور طرحدار بسیار زیبا تر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید