آموزش بستن گره کراوات پرنس آلبرت

آموزش بستن گره کراوات پرنس آلبرت

نحوه بستن گره کروات پرنس آلبرت بر پیراهن مردانه

اولین نکته مشترک در آموزش بستن کراوات این مطلب است که همیشه ابتدا یقه پیراهن مردانه خود رو برگردانده سپس دگمه ابتدایی را ببندید .

تصویر 1 کراوات ویندوسور

دومین نکته مشترک در آموزش بستن کراوات تمام روش های گره زدن کراوات این مطلب هست که بدانید در بعضی مدل از گره های کراوات قسمت باریک ثابت و قسمت پهن حول آن دوران میکند و در بعضی دیگر از مدل ها بالعکس.

سومین نکته مشترک در گره زدن  کراوات این قانون طلایی است که نوک پهن  کراوات همیشه باید بروی سگک کمربند قرار گیرد اگر خیلی بالاتر یا پایین تر قرار گیرد شما گره را اشتباه زده اید .

1-ابتدا قسمت پهن کراوات را به صورت مورب از روی قسمت باریک عبور دهید .

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

2-انتهای پهن را به سمت مخالف، از زیر انتهای باریک رد کنید

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

3- انتهای پهن را دور انتهای باریک بپیچید و به سمت راست ببرید.

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

4-اکنون با چرخش انتهای پهن کراوات، به دور انتهای باریک به سمت چپ رفته. آنرا از میان گرهبه شکل مستقسم رو به بالا ببرید تا همانند شکل کاملا صاف بایستد

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

5- اکنون انتهای پهن کراوات را از داخل گره ای که ایجاد شده عبور دهید.

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

6- با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید.

آموزش گره کراوات آلبرت روی پیراهن مردانه

آموزش گره کراوات روی پیراهن مردانه

دیدگاهتان را بنویسید